U kunt telefonisch 030-6928572 of 06-23423961 (Zeist) of 030-6564297 of 06-39846388 (Houten) of per e-mail een vrijblijvende rondleiding regelen. Alle benodigde informatie vindt u op de website en deze informatie wordt aangevuld tijdens een rondleiding. Op het inschrijfformulier kunt u naast uw persoonlijke gegevens, invullen op welke dagen u uw kind bij ons wilt brengen. Inschrijven kan online met ons digitale inschrijfformulier.

Wennen

Even wennen

Bij de plaatsing van uw kind hebben wij een intakegesprek met u. De bedoeling van dit gesprek is, dat we elkaar leren kennen en te weten komen wat de verwachtingen over en weer zijn. U krijgt een uitgebreide rondleiding en u ontvangt informatie die u nodig heeft voor de plaatsing van uw kind. Ook maken we afspraken om te wennen. Tijdens de wenmomenten kunt u samen met uw kind het kinderdagverblijf verkennen, kennis maken met pedagogisch medewerkers en kinderen, en natuurlijk, in de praktijk zien hoe wij invulling geven aan ons pedagogisch beleid. U kunt net zo vaak komen wennen als u denkt nodig te hebben om uw kind met een vertrouwd gevoel bij ons achter te laten.

Wennen is belangrijk

Het wennen is belangrijk zodat:
• U en uw kind vertrouwd raken met de omgeving, de groepsruimten, de andere kinderen
• U een vertrouwensrelatie opbouwt met de pedagogisch werker en in het bijzonder met de mentor van uw kind
• De gewoonten van uw kind, zoals voedingsschema en slaapritme, op die van thuis worden afgestemd.

Tarieven

Dagdeel

Maandag t/m vrijdag voor 0- tot 4-jarigen
van 06.45 tot uiterlijk 12.45 uur  € 50,76
van 12.30 tot uiterlijk 18.30 uur  € 50,76

Hele dag € 97,29

Voor een hele dag houden wij een openingstijd van 11,5 uur aan.
In verband met opgave voor de belastingdienst vermelden wij het gemiddeld uurtarief van € 8,46. De genoemde bedragen zijn inclusief luiers, drinken, lunches en tussendoortjes zoals fruit en liga en exclusief dieet- en zuigelingenvoeding.
Bij vaststelling van de prijs is rekening gehouden met afwezigheid van uw kind gedurende drie weken per jaar en op door de overheid erkende nationale feest- en gedenkdagen.

Peutergroep (Zeist)

Peutergroep op woensdagmorgen/vrijdagmorgen van 8.00 tot 13.00 uur: € 8,46 per uur, minimale afname 3 uur, maximale afname 5 uur.

Maaltijden

Warme maaltijd € 4,35
Broodmaaltijd aan het eind van de dag € 2,30

Medewerkers van Warande

Voor medewerkers van Warande: zij kunnen gebruik maken van strippenkaarturen, € 9,15 per uur, max. 3 uren gekoppeld aan een dagdeel.

Meer informatie

Bovenstaande tarieven gelden met ingang van 1 januari 2021,. Neem voor meer informatie contact op. Bel 030-6928572 of 06-23423961 of stuur uw vraag via de mail.

In- & uitschrijven

Inschrijven

Voor meer informatie of een vrijblijvende rondleiding kunt u bellen met onze locaties of een mail sturen.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom om de informatie bij ons op te halen. U kunt dan meteen even de sfeer proeven en rondkijken. Belt u even van tevoren, dan zorgen wij dat er voldoende pedagogisch medewerkers zijn om u te woord te staan en al uw vragen te beantwoorden. Direct online inschrijven kan ook. Maak daarvoor gebruik van ons inschrijfformulier.

Uitschrijven

Het kan natuurlijk voorkomen dat u gaat verhuizen en uw nieuwe adres simpelweg te ver van ons vandaan is. U dient dan uw kind bij ons uit te schrijven. Opzeggen moet schriftelijk per post of e-mail en met in achtneming van de opzegtermijn (1 maand) gebeuren. Kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken en naar de basisschool gaan worden automatisch uitgeschreven.