Voor optimaal contact met ouders of verzorgers is goede communicatie heel belangrijk. Dat begint al bij het intakegesprek. Als uw kind In de Rups bezoekt, gaan wij door met deze uitgebreide informatieoverdracht. Hierbij is respectvolle en open communicatie ons uitgangspunt.

Mijn kind

Dagboek

Ieder kind tot vier jaar krijgt een eigen dagboekje, waar de pedagogisch werkers regelmatig in noteren. Dit boekje krijgt u aan het einde van de dag mee. Wij vinden het erg prettig als u hier thuis ook in schrijft. Zo blijven wij op de hoogte van de bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de opvang van uw kind.

Klasbord App

Alle groepen van In de Rups maken gebruik van de gratis app Klasbord. Via deze app kunnen de leidsters foto’s van uw kind uploaden. Zo kunt u via uw telefoon of computer updates krijgen van uw kind. Dit gebeurt in een gesloten omgeving waarin alleen de ouders van de kinderen uit uw groep in kunnen. Het plaatsen van foto’s gebeurt pas na uw toestemming. U kunt de Klasbord app gratis downloaden via de App Store, Google Play Store of de Windows Store. De inlogcode wordt via de mentor verstrekt. Kijk voor meer informatie over Klasbord op www.klasbord.nl.

De mentor

Ieder kind heeft een mentor. De mentor bewaakt de communicatielijn over het kind en over de ontwikkeling van het kind tussen kinderdagverblijf en ouders. Door het opbouwen van een vertrouwensband met ouders en kinderen kunnen wij eerder knelpunten of gevoelens van ontevredenheid signaleren. Het is op deze manier ook duidelijk wie er aangesproken kan worden over het kind. De mentor zorgt er voor dat collega’s op tijd op de hoogte zijn van veranderingen in de opvang en verzorging van het kind.
De mentor onderhoudt de contacten met ouders en kind. Zij observeert het kind en bespreekt dit met ouders en collega’s. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders als zich problemen voordoen. Signaleert de mentor problemen bij het kind, dan wordt dit uiteraard opgenomen met de ouders.

Bij problemen waarbij hulpinstanties ingeschakeld moeten worden zal de manager kinderopvang en/of de aandachtsfunctionaris en/of de pedagogisch coach samen met de mentor, de ouders inlichten en/of adviseren.

Ouders

Ouderavond

Elk jaar organiseren de pedagogisch medewerkers of de ouderraad een ouderavond. Een gedeelte van deze avond besteden wij aan informatie over de kinderopvang. Ook is er ruimte voor een (gast)spreker rondom een specifiek thema.

Oudergesprekken

Eenmaal per jaar krijgt u een uitnodiging voor een 10-minutengesprek. Dit gesprek vindt plaats in de avond. Wij bepreken dan het welbevinden, de ontwikkeling van uw kind en de aansluiting op de thuissituatie met u.

Ouderraad

Als ouderraad behartigen wij uw belangen met betrekking tot de opvang van uw kind(eren). Hierbij proberen wij u zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Bij de opvang van kinderen gaat het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van ouders.

Wat doen we?

• We bewaken (mede) de kwaliteit van de opvang
• We oefenen invloed uit op het beleid namens alle ouders
• We stimuleren de betrokkenheid van ouders
• We behartigen de belangen van In de Rups bij de directie van Warande
• We bevorderen de communicatie tussen het personeel en de ouders

Hoe werken we?

De ouderraad bestaat uit ouders die, op vrijwillige basis, een bijdrage leveren aan het beleid door adviezen te geven. We hebben wettelijke adviesbevoegdheden. Zo kunnen we advies uitbrengen over:
• Voorgenomen besluiten over het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid
• Voedingsaangelegenheden en het algemene beleid over opvoeden
• Openingstijden
• Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten
• Het vaststellen of wijzigen van een klachtenregeling
• Het wijzigen van de prijs van de kinderopvang
Als ouderraad hebben we een folder en reglement. Deze kunt u opvragen via de mail.

Vragen of opmerkingen?

U kunt contact met ons opnemen via: mail ouderraad Zeist of mail ouderraad Houten.

Wie zitten er in de ouderraad?

Leden van de ouderraad in Zeist zijn:
Igor Filart
Irene van de Werf
Stefan Timmerman
Iva Nijenhuis
Renske Nierstrasz
Diana van Ofwegen

In Houten wordt de ouderraad gevormd door:
Casper van de Bovenkamp
Rick Wessels
Lianne Koorman
Lonneke Minks

Samen plezier maken

Samen met bewoners van Warande ondernemen wij regelmatig activiteiten. In samenwerking met activiteitenbegeleiders gaan we bijvoorbeeld knutselen of voorlezen. Ook het zingen bij de “opa’s en oma’s” is een terugkerend gezellig uitstapje voor de kinderen. Vaak vragen wij de bewoners van Warande ook aan te sluiten bij vieringen zoals Sinterklaas en Pasen.

Vaste activiteiten

Uiteraard krijgt elk kind een eigen feestje. De jarige krijgt een prachtige feestmuts en mag op de grote verjaardagsstoel zitten. Nadat de kaarsjes onder luid applaus zijn uitgeblazen, mag de jarige de traktatie ronddelen. Wij hebben er voor gekozen om alle traktaties waar suiker in zit door de kinderen mee naar huis te laten nemen. Wij helpen u graag om ideeën te vinden voor gezonde traktaties.

De derde donderdag in september is nationale leidsterdag. Deze dag wordt in ons kinderdagverblijf samen met de kinderen gevierd. Kinderen mogen verkleed komen en er wordt gedurende de dag gesmuld, gezongen en gedanst.

Elk jaar organiseren wij, in samenwerking met de ouderraad, het Smikkelfeest. Net als bij de Kerst Inn zijn hier ook ouders, broertjes en zusjes welkom. Het feest wordt, als het weer het toelaat, buiten georganiseerd. Lekkere hapjes en drankjes staan voor u en de kinderen klaar. Er is voor ieder wat wils. Spelletjes, een grabbelton of gewoon gezellig spelen. Onder het genot van een hapje en een drankje een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten en natuurlijk om de kinderen te zien genieten.

Elk jaar brengt Sinterklaas een bezoek aan In de Rups. Uiteraard neemt hij dan voor ieder kind een cadeautje mee.

In de Rups is in de decembermaand nog knusser aangekleed dan anders. De gezinnen komen voor de Kerst samen om rond de prachtige boom kerstliedjes te zingen en verschillende leuke activiteiten te doen. Onder het genot van een hapje en een drankje luiden wij samen met kinderen, ouders, broertjes en zusjes de kersttijd in. Een sfeervolle afsluiting van het jaar.