Kinderdagverblijf In de Rups biedt deskundige kleinschalige opvang voor kinderen tussen 0 en 4 jaar. Hier kunnen kinderen in een warme, veilige en plezierige omgeving hun belangrijke eerste jaren doorbrengen. Individuele, respectvolle aandacht en zorg voor het kind staan centraal. Ook besteden we aandacht aan de sociale interactie met andere kinderen en ouderen. Dit doen we met een enthousiast team op onze locaties in Zeist en Houten.

Pedagogisch beleid

Methoden

Wij willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de behoeften van uw kind. Wij hanteren de methode “Welbevinden”. Hierbij is het uitgangspunt dat kinderen die zich veilig voelen, zich goed ontwikkelen. Wij streven ernaar dat ieder kind zich ontwikkelt tot een mens met respect voor zichzelf en zijn of haar omgeving.

Respectvolle omgang

Het eerste doel is het leren van een respectvolle omgang met je omgeving. Dit leren we de kinderen door het contact met elkaar. Op een fijne manier spelen met elkaar en steeds beter leren aangeven wat je wilt en omgaan met de wensen van de ander. Ook leren we de kinderen prettig om te gaan met de ouderen. We zeggen gedag als we iemand tegen komen en misschien maken we zelfs een praatje. Respect hebben voor anderen betekent dat je uitstraalt: “jij mag er zijn!” Het betekent dat je met andere mensen om kunt gaan, de ander waardeert en de ruimte geeft.

Zelfredzaamheid

Het tweede doel is het vergroten van de zelfredzaamheid van de kinderen. Zelfredzaamheid betekent dat het kind leert om voor zichzelf te zorgen. Wij geven uw kind de mogelijkheid om zijn vaardigheden te oefenen. Dit doen we bijvoorbeeld door de kinderen, binnen kaders, zelf te laten kiezen wat ze op hun brood willen of zelf hun boterham laten smeren. Of door ze te helpen zelf hun jas aan te trekken.

Pedagogisch medewerkers

Iedere groep wordt geleid door pedagogisch medewerkers die in het bezit zijn van de benodigde diploma’s. Zij worden bijgestaan door vrijwilligers en stagiaires. Vanzelfsprekend hanteren wij de leidster-kind ratio zoals deze in de Wet Kinderopvang is beschreven. Onze pedagogisch werkers krijgen regelmatig bijscholing, denk bijvoorbeeld aan EHBO voor kinderen, muzikale vorming, boekjes schrijven, oudergesprekken etc. Alle pedagogisch werkers hebben de cursus ‘Oog voor baby’s’ (babydeskundigheid bevordering) gevolgd. Daarnaast zijn al onze medewerkers BHV-geschoold.

Landelijk Register Kinderopvang

Elke kinderopvangvoorziening (dit is een kinderdagverblijf, een organisatie voor buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Dit nummer geven ouders door aan de Belastingdienst bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

U komt alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u gebruik maakt van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en Peuterspeelzalen staat.

Het LRK van Kinderdagverblijf In de Rups is: 16.58.74.028.

Kinderopvang In de Rups vindt het belangrijk dat de ouders/verzorgers tevreden zijn over de opvang van hun kind(eren). Onze medewerkers doen er alles aan om de kinderen op een persoonlijke en professionele wijze opvang te bieden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent of een suggestie heeft voor de kinderopvang. We willen dat dan graag van u horen.

Een klacht of suggestie melden

Het is belangrijk om uw onvrede te bespreken met de direct betrokken pedagogisch medewerker of met de manager kinderopvang. Deze zal samen met u een goede oplossing proberen te vinden. U kunt contact opnemen met:

Roelie Vos, manager In de Rups
Telefoon: 030-6928572 of 06-23423961
E-mail

Klachtenondersteuner

Indien u niet tevreden bent over de opvang of de afhandeling van uw klacht kunt u contact opnemen met de klachtenondersteuner. U kunt deze persoon ook benaderen als u uw klacht niet wil bespreken met de direct betrokken pedagogisch medewerker of de manager kinderopvang. De klachtenondersteuner zoekt samen met u naar de beste weg om uw klacht te verhelpen. U kunt contact opnemen via:

Klachtenondersteuning Warande en In de Rups
Postbus 185
3700 AD Zeist
Telefoon: 030-6938000 of 06-12917721
E-mail

Geschillencommissie Kinderopvang

Wanneer het de klachtenondersteuner niet is gelukt om met u tot een geslaagde bemiddeling te komen, heeft u het recht de klacht in te dienen bij de Geschillencommissie kinderopvang en peuterzalen. Meer informatie hierover vindt u in de brochure geschillencommissie landelijke kinderopvang.

De gemeente plaatst inspectierapporten op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. Op deze website zijn alle rapporten van onze vestigingen te bekijken.

Klik hier voor een overzicht van alle rapporten van Zeist (registratienummer 165874028).
Klik hier voor een overzicht van alle rapporten van Houten (registratienummer 199842802).

Werken bij In de Rups

Wil je ook werken in de kinderopvang en een bijdrage leveren aan In de Rups? Wij hebben regelmatig vacatures voor enthousiaste en flexibele collega’s. Uiteraard heb je een diploma MDGO/SPW/AW/KVJV of vergelijkbaar. Wij bieden o.a. arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT en een pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. In de Rups valt onder Stichting Warande, op de website www.werkenbijwarande.nl vindt u ook de vacatures. Door op de vacatures of open sollicitatie te klikken komt u in de omgeving van de Warande website.

Open sollicitatie

Hebben we op dit moment geen vacatures, maar wil je toch solliciteren? Je kunt ons ook een open sollicitatie toesturen.